Les Chardons du Bărăgan (Ciulinii Bărăganului)

Ilustraţiile cuprind 16 gravuri originale pentru ediţia bibliofilă a romanului Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati, editată în 180 de exemplare, pentru Societatea Medicilor şi Farmaciştilor Bibliofili din Paris, 1981, pe hârtie Grand Vélin d'Arches.

Gravurile sunt realizate în tehnologie acvaforte(aquaforte) şi acvatinta(aquatinta), pe cupru, cu două plăci. Suitele de artist s-au imprimat pe hârtie Moulin de Larroque şi hârtie Japon Torinoko.

Exemplare rezervate:
Biblioteca Naţională a Franţei
Biblioteca Academiei Române
Biblioteca Universităţii Nisa
Biblioteca Regală Bruxel
Biblioteca Panait Istrati Brăila
Biblioteca Muzeului Literaturii Române Bucureşti.

Exemplare disponibile:
- Suita pe Japon Torinoko şi Moulin de Larroque
- Un exemplar original din ediţia bibliofilă


Recomandarea lui Michel Ciry către Societatea Bibliofilă a Medicilor şi Farmaciştilor din Paris, trimisă în anul 1974 şi apoi scrisoarea de mulţumire trimisă la terminarea lucrării, în anul 1981: