Veronica Bodea Tatulea

Fără îndoială că este reciproc avantajoasă o colaborare între un artist important şi o instituţie muzeală de prestigiu, în cazul de faţă între pictorul şi graficianul de renume internaţional Vasile Pintea şi Muzeul de Artă din Braşov.

Cu un palmares deosebit, având la activ expoziţii în muzee şi galerii de artă din Europa, cele două Americi şi Asia, a făcut parte din grupul de la Paris al Atelierului Lacouriere-Frelaut, alături de artişti renumiţi precum Miro, Soulages, Bernard Buffet, Michel Ciry, Zao Wou Ki, Lardera şi alţii în aceeaşi măsură pictor şi gravor, artistul este psihologic vorbind un clasic pentru care lumea este înţeleasă ca o nesfârşită posibilitate de a contempla şi înţelege, iar disciplina creaţiei nu este actul dureros al facerii, cu o rezultantă necesară al unei nelimitate bogăţii interioare.

O pictură somptuoasă, cu preţiozităţi rafinate, o viziune dirijată de o percepţie cromatică a lumii reverberată într-o extraordinară bogăţie de nuanţe este ceea ce înfăptuieşte artistul în pânzele sale, într-o sinteză cromatică de o netăgăduită forţă şi sensibilitate.

Componist al suprafaţei picturale, îşi redă motivele cu ajutorul unei pensulaţii strălucit orchestrate, de o mare varietate a metodelor de juxtapunere şi exaltare reciprocă. Incontestabil, unul dintre cei mai mari desenatori, artistul nu poate fi înţeles decât într-o remarcabilă unitate de viziune, între pictura şi grafica pe care o practică.

Arta sa propune o lume de forţe vitale, întoarse spre misterul subiectivităţii. Ca semn grafic al chestionarului său cu lumea, artistul a optat fără echivoc pentru figura umană ca centru pulsativ, iradiant al compoziţiilor sale. Turbulenţa grafismului şi punerea în pagină sunt subordonate efectelor de ordin cromatic, în regimul unei osmoze între figurativ şi abstract.


Fără să piardă contingenţa cu realul, motivul pictural se dezagreghează liric, într-un câmp de raporturi cromatice, rafinate şi sintetice într-un câmp de descripţii sugestive într-o evoluţie aparent calmă, dar care trădează totuşi emoţia, starea contemplativă a creatorului şi visul.

Deşi subiectul de relevă inteligibil, se cere un efor de reflectare pentru a adera şi pătrunde sensul adânc al imaginii, a cărei tratare dezvălui aplecarea gravă şi minuţioasă spre redarea detaliului dar şi al întregului.

Ca gravor stăpâneşte admirabil secretul coroziunii plăcii şi îmbinarea fericită dintre diverse tehnici şi resimte plăcerea aplicaţiei în virtuozităţi tehnice, într-un demers de mare rafinament al concepţiei şi al stilului.

Atras de ilustraţia de carte, artistul a încercat şi această aventură ispititoare şi considerând-o un test infailibil al vocaţiei grafice. Exersându-şi mâna în nervoase crochiuri de expresie sau peisaje-studiu, executate în diverse tehnici grafice, exemple ce concizie spontană, le-a transformat în puncte de plecare neaşteptate spre desenul de carte, un domeniu grafic aparent restrâns dar în fap de o puţină bănuită complexitate.


După cum remarca Viorel Gheorghiţă în „Vatra” din iunie 1986 în creaţia lui Vasile Pintea „lipseşte urâtul, expresie a realităţii răului şi non-valorii, lipseşte aburul ... lipseşte abordarea faptului mărunt, nesemnificativ, grotescul, ironia, vacarmul, arbitrarul, automatismele şi iconoclastia”.

În arta sa, modernă prin sintetismul liniei şi simbolica rafinată a metaforei plastice, se resimte seninătatea celui care ştie că inepuizabila lecţie a naturii te poate conduce către natura lucrurilor.

Cu înaltă profesionalitate, Vasile Pintea actualizează tradiţiile nobile ale colorismului românesc, fără a ignora nicio clipă virtuţiile expresive ale desenului, lucrările sale având o remarcabilă putere de seducţie datorită fiorului vital ce le animă.

Expoziţia dezvăluie pasiunea şi fervoarea gestului la un artist care s-a dăruit profund şi autentic artei, într-un demers care se înscrie unor valori culturale universale, probă a răspunderii artistului autentic în faţa propriului destin.

Veronica Bodea Tatulea
Muzeul de artă Braşov
Mai 2005