Ilustraţii de carte

1966 “Timpul împlinirilor”, Casa regională a creaţiei populare.

1968 “Ce-am în inimă şi-n gând”,“Folclor din Banat” Ion Iliescu, Ilie Birău.

1972 “Luceafărul” de Mihai Eminescu ediţie bibliofilă trilingvă cu treisprezece desene în peniţă traducător Franyo Zoltan editura Facla.

1981 “Ciulinii Bărăganului”, “Les Chardons du Bărăgan” de Panait Istrati, ediţie franceză editată la Lacourière-Frélaut şi Fequet Baudier. Editor Societatea Bibliofilă a medicilor şi farmaciştilor din Paris 180 de exemplare 16 ilustraţii aqvatinta color cu două plăci.

1998 "Poezii" de Constanţa Marcu, editura Eurostampa - Timisoara

2000 "Bătălia pentru viitor", de Adrian Năstase, Editura New Open Media - Bucureşti