Alexandru Balaci

Vasile Pintea - Paris, 1975

Vasile Pintea
Paris, 1975

Vasile Pintea şi criticul de artă Ionel Jianu - Paris, 1981

Vasile Pintea şi criticul de artă Ionel Jianu
Paris, 1981

Ciulinii Bărăganului - Stampila franzare

Ciulinii Bărăganului
Stampila franzare

Pe Vasile Pintea călător la Roma în anul 1970 când a expus în sala Accademiei di Romania, sub semnul gravului spirit tutelar al lui Vasile Pârvan, l-am regăsit în această lună Mai, pe ţărmurile Mediteranei la Nisa, în ilustraţiile intens expresive ale marelui povestitor român, Panait Istrati.

Delegaţiile de scriitori, oameni de cultură şi de artă prezenţi la Colocviul internaţional care a marcat în mirificul oraş al Sudului începutul manifestărilor în Franţa ale Centenarului naşterii lui Panait Istrati, au admirat îndelung splendidul ciclu al acvafortelor de o subtilă intensitate cromatică ale magistralului grafician care este Vasile Pintea, în desăvârşita prezentare grafică a unei cărţi exemplare, Ciulinii Bărăganului, o operă a celei mai exigente bibliofilii.

Pe Vasile Pintea călător la Roma în anul 1970 când a expus în sala Accademiei di Romania, sub semnul gravului spirit tutelar al lui Vasile Pârvan, l-am regăsit în această lună Mai, pe ţărmurile Mediteranei la Nisa, în ilustraţiile intens expresive ale marelui povestitor român, Panait Istrati.

Delegaţiile de scriitori, oameni de cultură şi de artă prezenţi la Colocviul internaţional care a marcat în mirificul oraş al Sudului începutul manifestărilor în Franţa ale Centenarului naşterii lui Panait Istrati, au admirat îndelung splendidul ciclu al acvafortelor de o subtilă intensitate cromatică ale magistralului grafician care este Vasile Pintea, în desăvârşita prezentare grafică a unei cărţi exemplare, Ciulinii Bărăganului, o operă a celei mai exigente bibliofilii.


Ca şi Panait Istrati, Vasile Pintea nu se află dincolo de spaţiul şi timpul care îi determină arcul existenţial, purtând întreaga încărcătură de lumini şi de umbre a cerurilor care s-au boltit asupra naşterii lor. Nu se pot uita gândind la convergenţa dintre arte la interferenţa dintre estetic şi etic, cuvintele revelatorii ale lui Panait Istrati din eseul-manifest publicat în România Literară numărul 66 din anul 1933”. “...Când religiile se năruie şi doctrinele sociale se dovedesc neputincioase, singur artistul, preot al frumosului etern, mai poate reclama dreptul la direcţia morală a umanităţii...”.

Ca şi Panait Istrati, Vasile Pintea este un fiu al pământului românesc. Alături de marele narator, graficianul contemporan vrea să ilustreze paginile unei epopei moderne a acestui pământ, să fie un sensibil receptacul, o fibră mlădioasă, de sunet şi culori care-şi răspund, în consonanţă cu universul oamenilor timpului şi spaţiului românesc.
Graficianul sensibil a izbutit să-l înţeleagă şi să-l comenteze desăvârşit pe “Cavalerul rătăcitor”.

Transparenţa tuşelor suprapuse din ilustraţiile lui Vasile Pintea răsfrâng lumina şi încremenirea zborurilor peste nemărginirea câmpiei române.
Visăm la o ediţie integrală a operelor lui Panait Istrati ilustrată de Vasile Pintea.

ALEXANDRU BALACI
Catalogul “Centena Panait Istratti” 1984