Bătălia pentru viitor

Bătălia pentru viitor

Din ciclul de 24 de ilustraţii din volumul
Bătălia pentru viitor - Adrian Năstase
Editura New Open Media - Bucureşti
2000